Informatii de interes public

BULETIN INFORMATIV ANUAL

LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Conform art.5(2) din Legea nr. 544/2001, autoritatile, institutiile publice sau companiile de stat au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public.

Art. 5
(1) Fiecare autoritate, institutie publica sau companie de stat are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

Solicitare informatii, Legislatie

Formulare Tip