Antifrauda

Legislatie

Prevenirea coruptiei

Prevenirea săvârșirii faptelor de corupţie reprezintă:

  • identificarea timpurie şi înlăturarea în timp util a premiselor apariţiei acestora, Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 stabilind sub formă de principiu faptul că aceste activități sunt prioritare şi imperative.

Prevenirea și combaterea faptelor de corupție în cadrul SNS SA reprezintă domeniul principal de activitate al expertului anticorupție din structura centrală, cele mai relevante categorii de activități desfășurate de acesta fiind:

  • Activităţi de informare şi instruire anticorupţie a angajaților SNS SA
  • Managementul riscurilor de corupţie la nivelul SNS SA
  • Acţiuni de conştientizare a cauzelor şi consecinţelor implicării în fapte de corupţie;
  • Evaluarea reacţiei instituţionale la corupţie
  • Gestionarea canalului de informare internă anticorupție (e-mail: mugurel.vasile@salrom.ro; Mob. 0722388218; Tel. 0213178981/0213178988 int.9104)

Activitatea specifică desfășurată pe linie de prevenire și combatere a corupției este orientată atât către angajat, cel de la care se așteaptă un comportament integru în mod constant, cât și către partenerii de afaceri ai societății, în calitatea acestora de beneficiari ai produselor companiei, din partea cărora se dorește o atitudine caracterizată prin cinste și moralitate.

Riscuri si vulnerabilitati la coruptie

Managementul riscurilor de corupţie

La nivelul Societății Naționale a Sării S.A., toate structurile componente au obligaţia de a îşi autoevalua riscurile de corupţie, utilizând Metodologia specifică elaborată de către specialistul în prevenirea și combaterea corupției din structura Biroului Antifraudă și Anticorupție.

În vederea realizării eficiente a monitorizări modului de implementare a măsurilor de prevenire/control a/al riscurilor de corupţie și semnalarea eventualelor fapte în domeniu, în structura centrala a SNS SA a fost încadrată funcția de Expert prevenire și combatere a corupției.

Pentru transmiterea eventualelor sesizări care se referă la aspect din domeniul corupției, s-a creat un canal de comunicare internă, astfel:

  • Canale interne: (pentru mai multe detalii a se vedea Cap. III din Legea nr. 361/2022)
  • Prin email: mugurel.vasile@salrom.ro
  • Telefonic: 0213 178 981 / 0213 178 988 int.9104
  • Mobil: 0722 388 218

Evaluarea incidentelor de corupție/integritate

Faptele de corupție semnalate de avertizorii de integritate de la nivelul structurii centrale și sucursalelor SNS SA se vor evalua de către expertul în prevenirea și combaterea corupției.

Analiza detaliată a fiecărei semnalări, a contextului, cauzelor care au permis apariţia acestor situații, concomitent cu verificarea modului de implementare a măsurilor de prevenire de către structurile în cauză, vor face obiectul unor informări/recomandări care vor fi prezentate membriilor Grupului de Lucru care are în responsabilitate aplicarea prevederilor Strategiei Naționale Anticorupție.

Ulterior, președintele Grupului de Lucru va prezenta, în scris, Directorului General al SNS SA, contextul, rezultatele verificării, concluzii și propuneri cu aplicabilitate punctuală și/sau după caz măsuri cu incidență generală pentru remedierea aspectelor care au favorizat incidentul.