Despre societatea nationala a sarii

“Grija pentru satisfacerea constanța a cerințelor clienților, pentru siguranța produselor alimentare și protecția mediului sunt principalele noastre linii directoare.”

Logo Salrom S.A

SNS S.A. SALROM

Persoană juridică română cu capital majoritar de stat, Societatea Naţională a Sării S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată ân baza Hotărârii de Guvern numărul 767/21.11.1997, fiind continuatoarea a diverse forme de organizare specifice etapelor de dezvoltare a societăţii:

Directie Generala
Centrala
Regie Autonoma

În cadrul economiei naţionale, continuitatea tradiţiei miniere a exploatării sării este asigurată de Societatea Naţională a Sării S.A. care, pe lângă obiectul principal de activitate – exploatarea, prelucrarea şi comercializarea sării şi a substanţelor nemetalifere(calcar) – promovează turismul la minele saline deschise vizitarii.

Cunoscută fiind ca unul dintre cei mai vechi producători de sare, România constituie un potenţial important în ceea ce priveşte această resursă naturală, ea situându-se din acest punct de vedere între primele ţări din Europa.

Producție & exploatări

Exploatarea sării este atestată documentar din perioada Imperiului Roman, când Dacia constituia principalul furnizor de sare al Romei, însă dovezile privind primele exploatări de sare din această zonă se pierd în negura timpurilor

Răspândirea largă a zăcământului de sare pe teritoriul României a dus la apariţia şi dezvoltarea celor 7 exploatări:

Cele 7 exploatari au devenit ulterior sucursale ale Societăţii Naţionale a Sării S.A.-Salrom.

Pentru o bună distribuţie a produselor sale, SNS şi-a dezvoltat o reţea proprie de distribuţie, care include depozite la: Bucureşti şi Dej.

Managementul calității

Societatea Nationala a Sarii – S.A. are implementat si certificat un sistem de management integrat calitate-mediu-siguranta alimentului-sanatate si securitate in munca conform standardelor de referinta SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 22000:2019, SR ISO 45001:2018 la nivelul sediului central, al Depozitului Chiajna si in cadrul celor sapte sucursale din subordine

Despre Instituție

HOTARAREA Nr. 1269/17.12.2021 si Anexele Nr. 1-5 la Hotararea Guvernului Nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025

HOTARARE nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public

ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

HOTĂRÂRE nr. 767 din 21 noiembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Sarii – S.A.

Act constitutiv actualizat prin hotararea agea 12-06.08.2021

LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003 (*actualizată*)

HOTĂRÂRE nr. 1.208 din 14 octombrie 2003 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003

LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (**republicată**)(*actualizată*)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 (*actualizată*)privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice(actualizată până la data de 4 iunie 2016*)

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)privind liberul acces la informaţiile de interes public(actualizată până la data de 17 iulie 2016*)

Hotararea Guvernului nr. 123/2002 normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 – text în vigoare începând cu data de 28 iunie 2022

ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor(actualizata până la data de 20 august 2002*)

LEGEA nr. 72 din 28 martie 2013 (*actualizată*)privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante(actualizată la data de 18 decembrie 2015*)