Salina Ocnele Mari - Rm. Valcea

Asezare si istoric

Conform descoperirilor arheologice aici s-ar afla vestitul centru tribal “Buridava”.

În anul 1960, un profesor din localitate, Gheorghe Mosteanu, descoperă întâmplător în grădina sa vase din lut ars, diferite de cele din Valea Bradului, aflată peste deal. Acesta anunţă secţia muzeului raional Vâlcea şi se constată acolo un mare depozit arheologic. Profesorul Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti, Dumitru Berciu, decide deschiderea unui şantier arheologic şi este suprins să constate descoperirea unei cetăţi dacice vechi de peste 2000 de ani, denumită cetatea Buridava (în traducere cetatea burilor), menţionată de istoricul grec Ptolemeu în scrierile sale.

 În zona cetăţii Buridava a fost descoperită o necropolă unde s-au găsit diferite obiecte cu valoare arheologică precum: ulcioare, ceşti şi blide din lut ars şi un mare depozit subteran de cereale, construit în tuful calcaros al dealului. O legendă locală relatează faptul că lânga aceste vestigii se află o fântâna, despre care se spune ca ar fi fost construită înca din timpuri îndepartate şi că prin conductele din olane arse de lut, s-ar fi alimentat aşezările din aval. Legenda a fost în mare parte confirmată, deoarece s-au găsit o serie de canalizări din olane de lut ars, şi chiar la peste 200 m există o iesire de unde curge apa din fântână. Însăşi fântâna are o construcţie specială, prezentându-se de fapt ca un bazin colector subteran, destul de mare, care are o deschidere îngustă pentru a putea fi luată apa cu o ciutură cu cumpăna.

Salina Ocnele Mari - 1940 - Turn de extractie 1 Mai

O importantă descoperire o reprezintă şi o ceramica cu inscripţia „BUR”, care ar putea avea legatura cu numele Buridava sau chiar cu Burebista. De asemenea, pe un ciob de vas de pământ s-au găsit scrijelite inscripţiile „REB” şi ” MARK”, acestea ducându-ne cu gândul la geto-daci. De asemenea, importantă pare ar fi inscripţia pe o vază de lut, Basileo Thamarcos Epoiei, care s-a dovedit a fi un rege local contemporan cu împaratul roman Octavian Augustus.

Castrul roman de la Stolniceni , care a fost construit pentru a controla această zonă, este o dovadă a faptului ca explotarea sării la Ocnele Mari a continuat şi în timpul cuceririi romane, dupa cucerire, sarea fiind extrasă şi comercializată în folosul obştii.

Exploatarea sării având o deosebită importantă devine în evul mediu , monopol domnesc . Un avânt deosebit capătă exploatarea de la Ocnele Mari în timpul domniei lui Constantin Brincoveanu, aceasta devenind o sursă importanta , aducatoare de venituri .

Exploatarea de sare de la Ocnele Mari este unică şi cea mai importantă din sud-vestul României ( de aici şi denumirea de Ocnele Mari), acest fapt fiind menţionat în toate documentele vremii începând cu secolul XVIII.

Prima mare gura de ocnă este săpată la începutul sec. XVIII, pe partea stângă a Piriului Sărat în locul denumit „Carpinis”, dar care se surpă după o scurtă perioadă de exploatare. Imediat se deschide o altă gură de ocnă, de aceleaşi proporţii la 1 km depărtare de prima, dar se surpă şi aceasta, rămănând un lac sărat numit „Din Brazi”.

La începutul secolului XIX, pe proprietatea Eforiei Spitalelor Civile, se sapă două guri de ocnă la 400 m depărtare de cea amintită mai sus. Din aceste guri alipite şi despărţite cu un gard de nuiele s-a extras sare timp de 15 ani, după care, din cauza terenului, aceasta se surpă lăsând la suprafaţă lacul sărat care există şi astăzi numit „Balta Roşie”.

În zona Ocniţa (Salina Veche), la jumătatea secolului XIX, a început exploatarea sistematică a zăcământului. În prima salină sistematizată (Mina „Sf. Ioan Vechi”), deschisă la 1836, exploatarea s-a efectuat în camere cu profil ogival (ocne în forma de clopot), având între camere doi stâlpi de susţinere şi două puţuri cu crivace. Puţurile se numeau „Sfântul Ioan cel Vechi” şi ” Sfântul Nicolae”, salina deschisă fiind exploatată până în anul 1895. Până la săparea puţului „Sf.Ion cel Nou”, au mai fost deschise două mine, nesistematizate, care s-au surpat, la suprafaţă formându-se lacuri.

În anul 1937 se deschde mina „Pavel” (mai târziu a fost denumită Mina”1 Mai”), unde exploatarea s-a făcut prin 8 camere trapezoidale (camerele I ,II ,III şi IV deschise în anul 1936 şi camerele V,VI,VII şi VIII deschise în anul 1944). Pentru prima dată în ţară, după ce se sapă puţul „Sf.Petru” ( 1926 – 1936) în această mină se demonstrează că cea mai performantă metodă de exploatare este folosirea havezei pentru tăiere, perforare şi puşcare cu explozivi. Pentru asigurarea aerajului a fost săpat un puţ. Din această salină s-a extras aproximativ 3,8 milioane tone sare gemă, până în anul 1963 când a fost oprită definitiv.

Zăcământul de sare de la Ocnele Mari este exploatat din anul 1959 până în prezent prin două metode de exploatare, pe cale umedă prin dizolvare cinetică (în sonde) şi pe cale uscată. În anul 1993 au început lucrările la mina nouă de sare de la Ocnele Mari, în punctul Coceneşti .

Lucrările miniere se desfăşoară la nivelul a două orizonturi – orizontul +226 şi orizontul +210 , metoda de exploatare fiind cu camere mici şi palieri pătraţi, actual cea mai modernă metodă de exploatare pe plan mondial. Finalizarea exploatării în aripa de vest a orizontului +226 a permis amenajarea în subteran a unui Punct turistic. Acesta cuprinde spaţii de agrement, spaţii de joacă, un muzeu cu exponate care arată istoria zonei din cele mai vechi timpuri până în prezent, nu în ultimul rând, cea mai mare biserică subterană din România.

BAZA TURISTICA

Mina turistică Ocnele Mari este situată în localitatea cu acelaşi nume, la 8 km de Râmnicu Vâlcea, într-o zonă pitorească (aproape de Valea Oltului), cu tradiţie în turism balnear (Caciulata, Olăneşti, Călimăneşti) şi turism cu caracter religios (mănăstirea Cozia).

Acces şi microclimat

Unul din orizonturile în care exploatarea s-a încheiat a fost deschis publicului şi transformat în zonă turistică din anul 2009, accesul vizitatorilor fiind asigurat prin transportul cu microbuze de la suprafaţă până în interiorul salinei. Microbuzul care transportă turiştii în subteran circulă la un interval de 30 minute. Microbuzul are locul de plecare şi sosire în incinta salinei din Ocnele Mari, loc amenajat special pentru turişti. Timp de mers al microbuzului din incinta salinei până la punctul turistic este de 10 minute.

În interiorul salinei microclimatul este constant, temperatura fiind de cca. 13-15º C, iar umiditatea aerului este de aproximativ 50%.

Mina turistică

Exploatarea de sare Ocnele Mari a început încă din Neolitic, fiind continuată în Epoca Bronzului şi Epoca Fierului, după cum dovedesc uneltele descoperite în şantierele arheologice. Tot aici a fost localizată şi fortificaţia dacică Buridava.

Salina Ocnele Mari ofera condiţii optime pentru relaxare, agrement şi tratament: terenuri de volei, baschet, fotbal, tenis, biliard, minicarting. Pentru copii sunt amenajate spaţii de joacă dotate cu leagăne, tobogane şi balansoare.

Dotari şi activităţi interioare

În salină există amenajată o sală pentru organizare de evenimente, restaurant şi cramă, un magazin de souveniruri şi un magazin de băuturi racoritoare şi fast-food.

În interiorul bazei turistice sunt amenajate spaţii pentru relaxare şi gimnastică, pentru a spori efectele terapeutice. De asemenea, în salina Ocnele Mari există o biserică ce poartă hramul Sfânta Varvara şi Sfântul Gheorghe.

Alte obiective şi atracţii turistice

Valoarea turistică a zonei este completată de o serie de obiective şi atracţii turistice, printre care: ştrandurile Ocnele Mari şi Ocniţa şi mănăstirile Cozia, Bistriţa, Arnota, Horezu, Govora, Dintr-un-lemn.

PROGRAM VIZITARE - SALINA OCNELE MARI

IMPORTANT!

Toți vizitatorii au obligația respectării indicațiilor personalului, cât și a informațiilor de pe afișele și indicatoarele montate în salină.

Pentru grupuri organizate, vă rugam să anunțați din timp data, ora aproximativă de sosire la salină și mărimea grupului. Puteți face acest lucru telefonic sau pe adresa de e-mail office@salvil.ro.

Înștiințarea dumneavoastră ne ajută să suplimentăm numărul mijloacelor auto necesare pentru a reduce cât mai mult timpii de așteptare.

Vă mulțumim!

Tarife standard

Aplicabile per persoană / 1 zi

Grupuri

Tarif per persoană / 1 zi

 • Minim 20 adulti 40 lei

  + 1 însoțitor gratuit

 • Minim 10 copii și/sau elevi 25 lei

  + 1 însoțitor gratuit

 • Minim 20 studenți până în 26 ani 30 lei

  + 1 însoțitor gratuit

 • Minim 20 seniori 35 lei

  + 1 însoțitor gratuit

ABONAMENTE

5 (cinci) intrari ce pot fi folosite într-un interval de maxim 7 (șapte) zile consecutive.

Tarife valabile per persoană / 1 zi.

 • Copii și elevi 25 lei
 • Studenți 30 lei

  Vârsta maximă: 26 ani

 • Adulți 40 lei
 • Seniori 35 lei

Tarife pentru parcare

Tariful se aplică pe 1 zi, de luni până duminică inclusiv.

 • Tarif standard 10 lei
 • Abonați 5 lei

* Microbuzele și autocarele beneficiază de acces gratuit.

Reguli generale la achizitionarea biletelor de vizitare

Biletele sunt valabile pentru o singură intrare pe zi.

Abonamentele se acordă pentru 5 zile, acestea fiind valabile pentru 5 intrări într-un interval de 7 zile consecutive.

Copiii mai mici de 3 ani au intrare gratuită. Accesul acestora se face în baza avizului/recomandării medicului de familie sau a pediatrului. In lipsa avizului, accesul copilului se face pe răspunderea adultului însoțitor.

Reducerile de grup se acordă doar dacă se cumpără pe același bon fiscal bilete pentru un grup format din persoane din aceeași categorie: adulți, copii și elevi, studenți sau seniori (ex: 10 copii sau 20 adulţi). Nu se acordă reducere pentru grupuri mixte (ex: grup de 10 persoane format din 6 adulți și 4 copii).

Reducerea pentru elevi se acordă doar dacă se prezintă carnetul de elev vizat la zi.

Reducerea pentru studenți se acordă până la vârsta de 26 de ani în baza actului de identitate și a legitimației/carnetului vizate la zi.

Reducerile pentru seniori se acorda în baza prezentării talonului de pensie şi a actul de identitate.

Mentiuni

Accesul cu animale de companie este interzis.

Alte tarife

 • Minigolf adulți (20 min) 15 Lei

  6 piste

 • Minigolf copii (20 min) 10 lei

  3 piste

 • Badminton (60 min) 15 Lei
 • Biliard (60 min) 25 lei
 • Air hockey (15 min) 10 lei
 • Tenis de masă (60 min) 25 lei
 • Karting adulți (15 min) 15 lei
 • Karting copii (15 min) 10 lei
 • Trambuline (15 min) 10 lei
 • Șah (60 min) 5 lei
 • Tenis de câmp (60 min) 40 lei
 • Baschet (60 min) 40 lei
 • Fotbal (60 min) 60 lei
 • Tobogan gonflabil (15 min) 10 lei
 • Patinoar (20 min) 15 lei

Contact

Sector Salina Ocnele mari

Str. Pinilor, nr. 27 bis, loc. Ocnele Mari, jud. Valcea, CP 240175, ROMÂNIA

Secretariat Tel: (+40 ) 250 733 402
Fax: ( +40 ) 250 734 844
Website: https://salvil.ro
Shop online: https://shop.salvil.ro
Email: office@salvil.ro

Sucursala E.M. Rm. Valcea

Str. Capitan Negoescu nr.15, Rm. Valcea, jud Valcea, ROMÂNIA

Tel: (+40 ) 250 733 402
Tel: (+40 ) 250 733 403
Fax: (+40 ) 250 734 844

Website: https://salvil.ro
Shop online: https://shop.salvil.ro
Email secretariat 1: office@salvil.ro
Email secretariat 2: miniera@ramnicuvalcea.salrom.ro
Email dpt. comercial: comercial@salvil.ro
Email dpt. comenzi online: comenzi@salvil.ro

Dumitru-Caragel Crețu

Director sucursala Ocnele Mari - Râmnicu Vâlcea

Durata mandat: 2024
Fara afilieri politice