SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

ANUNT de recrutare pentru pozitia: SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

Structura organizatorică în cadrul căreia se află postul vacant: Compartimentul Asigurarea Calității / Direcția Management

Locatie: Sediul central al S.N.S.-S.A. din Splaiul Unirii nr.76, Corp A, etaj 4 și 5, sector 4, București.

Data limita pentru depunerea candidaturii: 31.05.2024, ora 14:30