ANALIST ÎN TURISM

ANUNT de recrutare pentru pozitia: ANALIST ÎN TURISM

Structura organizatorică în cadrul căreia se află postul vacant: Compartiment Exploatare Baze Turistice / Direcția Turism / Sediul central al S.N.S.-S.A.

Locatie: Sediul central al S.N.S.-S.A. din Splaiul Unirii nr.76, sector 4, București

Data limita pentru depunerea candidaturii 21.04.2023, ora 24:00