ȘEF SERVICIU INVESTIȚII

ANUNT de recrutare INTERNA pentru pozitia: ȘEF SERVICIU INVESTIȚII

Structura organizatorică în cadrul căreia se află postul vacant: Serviciul Investiții / Direcția Dezvoltare / Sediul central al SNS-SA

Locatia: Sediul central al SNS-SA din Splaiul Unirii nr.76, Corp A, etaj 4 și 5, sector 4, București

Data limita pentru depunerea candidaturii 28.10.2022, ora 24:00