Achizitii SNS S.A

Comunicate

Invitatii

INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa „Saci polipropilena laminati, Saci polietilena si Containere flexibile tip big-bags

CLARIFICARE Nr. 1 – Adresa SNS SA Nr. 2345 / 08.05.2023 la procedura de licitatie deschisa „Saci polipropilena laminati, Saci polietilena si Containere flexibile tip big-bags.”

CLARIFICARE Nr. 2 – Adresa SNS SA Nr. 2339 / 08.05.2023 la procedura de licitatie deschisa „Saci polipropilena laminati, Saci polietilena si Containere flexibile tip big-bags.”

INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie directa Servicii de transport rutier de sare vrac pentru dezapezire de la Salinele furnizoare catre Baze dezapezire/ CIC/ PS – SDN/ DRDP apartinand CNAIR S.A.

CLARIFICARE Nr. 1 – Adresa SNS SA nr. 4964/ 06.09.2022 – Achizitie directa Servicii de transport rutier de sare vrac pentru dezapezire de la Salinele furnizoare catre Baze dezapezire/ CIC/ PS – SDN/ DRDP apartinand CNAIR S.A.

CLARIFICARE Nr. 2 – Adresa SNS SA nr. 4982/ 06.09.2022 – Achizitie directa Servicii de transport rutier de sare vrac pentru dezapezire de la Salinele furnizoare catre Baze dezapezire/ CIC/ PS – SDN/ DRDP apartinand CNAIR S.A.

CLARIFICARE Nr. 3 – Adresa SNS SA nr. 4982/ 06.09.2022 – Achizitie directa Servicii de transport rutier de sare vrac pentru dezapezire de la Salinele furnizoare catre Baze dezapezire/ CIC/ PS – SDN/ DRDP apartinand CNAIR S.A.

CLARIFICARE Nr. 4 – Adresa SNS SA nr. 4982/ 06.09.2022 – Achizitie directa Servicii de transport rutier de sare vrac pentru dezapezire de la Salinele furnizoare catre Baze dezapezire/ CIC/ PS – SDN/ DRDP apartinand CNAIR S.A.

ERATA la INVITATIA DE PARTICIPARE la procedura de achizitie directa Servicii de transport rutier de sare vrac pentru dezapezire de la Salinele furnizoare catre Baze dezapezire/ CIC/ PS – SDN/ DRDP apartinand CNAIR S.A.

INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie CAPSE ELECTRICE MILISECUNDA PE LOTURI
INVITATIE de participare la procedura de achizitie CAPSE ELECTRICE MILISECUNDA PE LOTURI: LOT NR. 1 – CAPSE ELECTRICE MILISECUNDA MEDIU SALIN NEGRIZUTOS, LOT NR. 2 – CAPSE ELECTRICE MILISECUNDA MEDIU SALIN GRIZUTOS
INVITAŢIE DE PARTICIPARE – la procedura pentru atribuirea unui contract de inchiriere a unui spatiu intr-o cladire de birouri, utilitati si spatii de parcare necesare functionarii Sediului Administrativ si social al SNS SA

SUSPENDARE – procedura pentru atribuirea unui contract de inchiriere a unui spatiu intr-o cladire de birouri, utilitati si spatii de parcare necesare functionarii Sediului Administrativ si social al SNS SA

Anunțuri de închiriere

INVITAŢIE DE PARTICIPARE – la procedura pentru atribuirea unui contract de inchiriere a unui spatiu intr-o cladire de birouri, utilitati si spatii de parcare necesare functionarii Sediului Administrativ si social al SNS SA

Anunțuri de atribuire

ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Încheierea unui Contract de prestări „Servicii de transport persoane (vizitatori) în și din subteran” pe loturi pentru Salina Praid, Salina Ocnele Mari și Salina Slănic. LOT 1 – Salina Praid
ANUNȚ ATRIBUIRE – Licitatie Deschisa (reluare) – Achizitionarea de « Lucrări de adâncire a Puțului de aeraj nr. 1 si de reamenajare a zonei adiacente » la Sucursala Salina Slanic, în baza Proiectului Tehnic nr. 6/2022 realizat de SC DACITROM SRL
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de prestări servicii audit statutar ce se efectuează în conformitate cu standardele Internaționale de Audit („ISA”) al situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2023 și 2024, 2025 ale Societății Naționale a Sării S.A, întocmite în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiare (I.F.R.S.)
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de furnizare capse electrice milisecundă, pe loturi, Lotul nr.1 – capse electrice milisecundă mediu salin negrizutos, lotul nr.2 – capse electrice milisecundă mediu grizutos pentru sucursalele SNS S.A.
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de furnizare explozivi medie putere și explozivi de siguranță pe loturi, pentru sucursalele SNS S.A.
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de Demolare/desființare, pentru construcții industriale Corp C12- Siloz sare vrac și C13, C14 și C15- Instalații de preparare a sării – cu transport deșeuri
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de furnizare condimente(busuioc, cimbru, leuștean și tarhon)
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de prestări servicii – Operațiuni Speciale la sonde (perforare, torpilare, retezare)
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – încheierea unui Contract de furnizare Motorină Euro 5 pentru sucursalele SNS SA.
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de prestari „Servicii reproiectare site salrom.ro”

Anunțuri de anulare

ANUNȚ DE ANULARE la procedura de achiziție directă în vederea încheierii unui Contract de achiziție materiale, echipamente și lucrări pentru reabilitarea și modernizarea a două apartamente aflate în proprietatea SNS S.A.
ANUNT DE ANULARE procedură: Contract de prestări „Servicii de transport persoane (vizitatori) în și din subteran” pe loturi pentru Salina Praid, Salina Ocnele Mari și Salina Slănic. LOT 2 – Salina Ocnele Mari, LOT 3 – Salina Slănic
ANUNT DE ANULARE procedură: Pungi polietilena, saci polietilenă și folii de diferite tipuri
ANUNT DE ANULARE procedură: Energie electrică pentru sucursalele SNS SA
ANUNT DE ANULARE procedură Reabilitare si modernizare a apartamentelor nr.40 si 72 situate in Bucuresti, sector 1, str. dr. Iacob Felix nr. 41, bl. C2, sc. 2
ANUNT DE ANULARE procedura: „Autovehicule transport sare si materiale”: Loturile 3, 4, 5 si 6
ANUNT DE ANULARE procedura de licitatie deschisa „Motostivuitoare si Electrostivuitoare”, pe loturi
ANUNT DE ANULARE procedura de licitatie deschisa „3 (trei) buc. Autovehicule / Autoutilitare pentru transport materiale explozive”, pe loturi
ANUNT DE ANULARE – LOT 4 – Achizitionarea de Echipament individual de protectie (EIP) necesar dotarii lucratorilor S.N.S S.A
ANUNT DE ANULARE procedura de licitatie deschisa „Saci polipropilena laminati, Saci polietilena si Containere flexibile tip big-bags”

Anunțuri de participare la licitație

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție directă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare „MAȘINĂ DE TABLETAT SARE” cu livrare la Sucursala Salina Cacica
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii unui/unor contract/contracte de furnizare Pungi polietilenă, saci polietilenă și folii de diferite tipuri, pe loturi, pentru Sucursalele Salina Ocna Dej, Salina Slănic, Salina Cacica, Salina Târgu Ocna, E.M. Rm. Vâlcea
ANUNT DE PARTICIPARE – Licitatie deschisa – pe loturi privind Achiziționarea de Echipament individual de protectie (EIP) necesar dotării lucrătorilor Societății Naționale a Sării S.A. – 2024

Clarificarea Nr. 1 inregistrata sub nr. 3350/11.06.2024 (atasata) 

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitație directă în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale, echipamente și lucrări pentru reabilitarea și modernizarea a două apartamente aflate îm proprietatea SNS S.A.
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii unui contract de furnizare „Autovehicule tip pick-up cu cabină dublă şi benă”
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitație deschisă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare pungi polietilenă, saci polietilenă și folii de diferit tipuri
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitație deschisă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare explozivi medie putere și explozivi de siguranță, pe loturi, pentru sucursalele Societății Naționale a Sării SA
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achizitie în vederea atribuirii unui contract de furnizare capse electrice milisecunda, pe loturi
ANUNȚ de participare la procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii unui contract de prestări „Servicii de implementare a obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului și pentru îndeplinirea obiectivelor legale de valorificare a deșeurilor de ambalaje pentru anul 2024” SNS-SA
ANUNȚ de participare la procedura de licitație deschisă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare „Autovehicule transport sare și materiale”, pe loturi

CLARIFICĂRI Nr. 1 la anunțul de participare la procedura de licitație deschisă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare „Autovehicule transport sare și materiale”, pe loturi

CLARIFICĂRI Nr. 2 la anunțul de participare la procedura de licitație deschisă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare „Autovehicule transport sare și materiale”, pe loturi.

Anunțuri de atribuire achiziții directe cu valoare mai mare de 5.000€ fără TVA

ANUNT DE ATRIBUIRE achizitie “Servicii pentru reparatii grup sanitar”
ANUNT DE ATRIBUIRE achizitie “Proiect tehnic pentru lucrari de injectare galerie de benzi si plan auto”
ANUNT DE ATRIBUIRE a contractului de furnizare piese de schimb pentru HAVEZA URAL 33
ANUNT DE ATRIBUIRE achizitie „Extinctoare automate de incendiu tip bila automata pentru stingerea incendiilor”, pentru sucursalale S.N.S. S.A.
ANUNT DE ATRIBUIRE – Achizitie directa – Achizitie Servicii de preluare de catre PRESTATOR a unor anunturi pentru licitatiile de achizitie servicii/ produse/ lucrari a caror valoare estimata este mai mare sau egala cu 1.000.000 lei fara TVA, pe care BENEFICIARUL le organiza, in vederea publicarii acestora in ziarul Financiar – suplimentul de marti – mica publicitate.
ANUNT DE ATRIBUIRE – Achizitie servicii colocare Servere
ANUNT DE ATRIBUIRE – Achizitie Servicii de management energetic
ANUNT DE ATRIBUIRE – achizitie explozivi
ANUNT DE ATRIBUIRE – Achizitie directa – „Servicii de continut si promovare pentru aplicatii mobile care fac parte din Eventya Builder (aplicatii online de promovare a salinelor cu activitate turistica din cadrul SNS SA)
ANUNT DE ATRIBUIRE – Achizitie directa – Achizitie „Servicii de continut si promovare pentru aplicatii mobile care fac parte din Eventya Builder (aplicatii online de promovare a salinelor cu activitate turistica din cadrul SNS SA).