ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa: Utilaje si componente ale obiectivului „Flux de macinare in subteran orizont +157 m, Mina Transilvania, Sucursala Salina Ocna Dej.”

CLARIFICARE Nr.1 – Adresa SNS SA nr. 728 / 07.02.2022 la Procedura de licitatie deschisa: Utilaje si componente ale obiectivului „Flux de macinare in subteran orizont +157 m, Mina Transilvania, Sucursala Salina Ocna Dej.”

CLARIFICARE Nr.2 – Adresa SNS SA nr. 728 / 07.02.2022 la Procedura de licitatie deschisa: Utilaje si componente ale obiectivului „Flux de macinare in subteran orizont +157 m, Mina Transilvania, Sucursala Salina Ocna Dej.”

CLARIFICARE Nr.3 – Adresa SNS SA nr. 728 / 07.02.2022 la Procedura de licitatie deschisa: Utilaje si componente ale obiectivului „Flux de macinare in subteran orizont +157 m, Mina Transilvania, Sucursala Salina Ocna Dej.”