ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizarea, consolidarea, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica

ERATA Nr. 1 la anunt participare – Licitatie deschisa pentru „Modernizarea, consolidarea, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica.

ERATA Nr. 2 la anunt participare – Licitatie deschisa pentru „Modernizarea, consolidarea, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica.

CLARIFICARE Nr. 1 – Adresa SNS SA Nr. 2026 / 20.04.2023 la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizarea, consolidarea, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica.

RASPUNS CLARIFICARE la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizarea, consolidarea, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica.

CLARIFICARE Nr. 3 – Adresa SNS SA Nr. 2087 / 25.04.2023 la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizarea, consolidarea, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica.

CLARIFICARE Nr. 4 – Adresa SNS SA Nr. 2142 / 26.04.2023 la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizarea, consolidarea, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica.

CLARIFICARE Nr. 5 – Adresa SNS SA Nr. 2135 / 26.04.2023 la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizarea, consolidarea, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica.

CLARIFICARE Nr. 6 – Adresa SNS SA Nr. 2184 / 28.04.2023 la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizarea, consolidarea, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica.

CLARIFICARE Nr. 7 – Adresa SNS SA Nr. 2297 / 04.05.2023 la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizarea, consolidarea, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica.

CLARIFICARE Nr. 8 – Adresa SNS SA Nr. 2298 / 04.05.2023 la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizarea, consolidarea, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica.