ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție directă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare „MAȘINĂ DE TABLETAT SARE” cu livrare la sucursala Salina Cacica

Clarificări nr. 1 – Adresa SNS SA Nr. 4194 /17.07.2024 la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de furnizare „Mașină de tabletat sare” cu livrare la Sucursala Salina Cacica, sucursală a Societății Naționale a Sării S.A.