ANUNȚ DE PARTICIPARE – la procedura de Licitatie Deschisa pentru „Servicii integrate de marketing si PR”

Clarificari 1 – la procedura de Licitatie Deschisa pentru „Servicii integrate de marketing si PR”

Clarificari 2 – la procedura de Licitatie Deschisa pentru „Servicii integrate de marketing si PR”

Anunt privind modificarea termenului maxim de predare/deschidere oferte – la procedura de Licitatie Deschisa pentru „Servicii integrate de marketing si PR”

CAIET DE SARCINI – pentru achizitia serviciilor integrate de marketing si PR