ANUNT DE PARTICIPARE – la procedura de licitație deschisa internationala achiziție SERVICII DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE “EXPLOATAREA SI VALORIFICAREA SUPERIOARA A SISTURILOR GRAFITOASE DE LA CARIERA UNGURELASU SI CATALINU – BAIA DE FIER”

Clarificari 1 – la procedura de licitație deschisa internationala achiziție SERVICII DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE “EXPLOATAREA SI VALORIFICAREA SUPERIOARA A SISTURILOR GRAFITOASE DE LA CARIERA UNGURELASU SI CATALINU – BAIA DE FIER”

ANUNT privind rezultatul – la procedura de licitație deschisa internationala achiziție SERVICII DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE “EXPLOATAREA SI VALORIFICAREA SUPERIOARA A SISTURILOR GRAFITOASE DE LA CARIERA UNGURELASU SI CATALINU – BAIA DE FIER”

Notice of participation in the international open tender procedure SERVICES FOR ELABORATING THE FEASIBILITY STUDY „EXPLOITATION AND SUPERIOR CAPITALIZATION OF GRAPHITE SHALES FROM UNGURELASU AND CATALINU QUARRY – BAIA DE FIER”

Clarifications 1 – international open tender procedure SERVICES FOR ELABORATING THE FEASIBILITY STUDY „EXPLOITATION AND SUPERIOR CAPITALIZATION OF GRAPHITE SHALES FROM UNGURELASU AND CATALINU QUARRY – BAIA DE FIER”

TENDER BOOK-for procuring specialized services for the elaboration of the FEASIBILITY STUDY REGARDING THE EXPLOITATION AND SUPERIOR CAPITALIZATION OF GRAPHITE SHALES -UNGURELAȘU AND CĂTĂLINU-BAIA DE FIER

CAIET DE SARCINI – pentru achizitia de servicii de specialitate pentru elaborarea: Studiului de fezabilitate privind EXPLOATAREA SI VALORIFICAREA SUPERIOARA A SISTURILOR GRAFITOASE-UNGURELASU SI CATALINU-BAIA DE FIER