ANUNȚ ATRIBUIRE – Licitatie Deschisa (reluare) – Achizitionarea de « Lucrări de adâncire a Puțului de aeraj nr. 1 si de reamenajare a zonei adiacente » la Sucursala Salina Slanic, în baza Proiectului Tehnic nr. 6/2022 realizat de SC DACITROM SRL

ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de prestări servicii audit statutar ce se efectuează în conformitate cu standardele Internaționale de Audit („ISA”) al situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2023 și 2024, 2025 ale Societății Naționale a Sării S.A, întocmite în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiare (I.F.R.S.)

ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de furnizare capse electrice milisecundă, pe loturi, Lotul nr.1 – capse electrice milisecundă mediu salin negrizutos, lotul nr.2 – capse electrice milisecundă mediu grizutos pentru sucursalele SNS S.A.