ANUNT DE PARTICIPARE – Licitatie deschisa – Achizitionarea de materiale si lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Lucrări de consolidare/reabilitare la clădirea uscare (depozit + microproductie)” de la Sucursala Salina Cacica – sucursală a S.N.S. S.A. în baza proiectul tehnic Nr. 61/2022 realizat de SC STRADOR SRL.”

ANUNȚ DE PARTICIPARE – Achiziție directă – Achiziționarea de lucrări de reabilitare/refacere (cu materialele aferente) a structurilor neportante din beton a pardoselii de la Depozitul de produse finite de la Sucursala Salina Cacica, în baza proiectului tehnic Nr. 72/2021 elaborat de SC STRADOR SRL actualizat în 2023

CLARIFICARE nr. 1