SOCIETATEA NATIONALA A SARII

Pentru template – CE + CA – NU STERGE

Director General SALROM S.A.

Durata mandat: 2022 – Prezent

Presedinte CONSILIU ADMINISTRATIV

Durata mandat: 2020 – Prezent
Membru PSD