CONTABIL SEF

ANUNT de recrutare pentru postul de Contabil Sef

Cod COR 121120 in cadrul Serviciului Economic la Sucurala Salina Praid

Structura organizatorica in cadrul careia se afla postul vacant: Serviciului Economic la Sucurala Salina Praid

Locatia: strada Garii, nr. 44, Praid – 537240, judetul Harghita

Data limita de depunere a candidaturilor 16.10.2023, ora 13:00