SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

ANUNT de recrutare pentru pozitia: SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

Structura organizatorică în cadrul căreia se află postul vacant: Compartimentul Asigurarea Calității / Direcția Management / Sediul central al S.N.S.-SA

Locatie: Sediul central al S.N.S.-SA din Splaiul Unirii nr.76, Corp A, etaj 4 și 5, sector 4, București

Data limita pentru depunerea candidaturii 13.11.2023, orele 17:00