EXPERT PREVENIRE ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI

ANUNT de recrutare pentru pozitia: EXPERT PREVENIRE ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI

Structura organizatorică în cadrul căreia se află postul vacant: Birou Antifraudă și Anticorupție /Sediul S.N.S.-S.A.

Locatie: Sediul S.N.S.-S.A. din Splaiul Unirii nr.76, Corp A, sector 4, București

Data limita pentru depunerea candidaturii 31.03.2023, ora 24:00