ȘEF SERVICIU JURIDIC

ANUNT de recrutare pentru pozitia: ȘEF SERVICIU JURIDIC

Structura organizatorică în cadrul căreia se află postul vacant: Serv.Juridic / Sediul central al S.N.S.-S.A.

Locatie: Sediul central al S.N.S.-S.A. din Splaiul Unirii nr.76, Corp A, etaj 4 și 5, sector 4, București

Data limita pentru depunerea candidaturii 05.05.2022, ora 24:00