INGINER (NORMARE ȘI MONITORIZARE CONSUMURI)

ANUNT de recrutare pentru pozitia: INGINER (NORMARE ȘI MONITORIZARE CONSUMURI)

Structura organizatorică în cadrul căreia se află postul vacant: Birou Tehnic, mecano-energetic/ Direcția Producție / Sediul central al S.N.S.-S.A.

Locatia: Sediul central al S.N.S.-S.A. din Splaiul Unirii nr.76, Corp A, etaj 4 și 5, sector 4,București

Data limita pentru depunerea candidaturii 04.05.2022, ora 24:00