ANUNȚ – privind poziția de director general al SNS S.A.

SNS S.A./ Sediul Central – ANUNȚ – privind procesul de selecție demarat de Consiliul de Administrație pentru poziția de director general al SNS S.A.