Toate achizitiile din cadrul SNS S.A.

Comunicate

ANUNT PUBLIC proiect Desfiintare Constructii C1-C2 (Incinta Catalinu 2)
ANUNT PUBLIC asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DESFIINTARE CONSTRUCTII (incinta Ungurelasu)”
ANUNT PUBLIC asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DESFIINTARE CONSTRUCTII (incinta Catalinu 2)”
ANUNT PUBLIC asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DESFIINTARE CONSTRUCTII (incinta Catalinu 1)”
ANUNT PUBLIC asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DESFIINTARE CONSTRUCTII (incinta Baia de Fier)”
ANUNT PUBLIC proiect Desfiintare Constructii C1-C4 (Incinta Ungurelasu)
ANUNT PUBLIC proiect Desfiintare Constructii C1 (Incinta Catalinu 1)
ANUNT PUBLIC proiect Desfiintare Constructii C1-C2 (Incinta Catalinu 2)

Invitatii

CERERE DE OFERTĂ Servicii transport rutier de marfă pe rutele Salina Slănic – locațiile LDP Dâmbovița (3 puncte de descărcare)
INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie „Servicii comerciale de asigurare personal”, pentru Sucursala Salina Praid

CLARIFICARE Nr.1 – Adresa S.N.S. Nr. 1982 / 13.04.2023 la procedura de achizitie „Servicii comerciale de asigurare personal”, pentru Sucursala Salina Praid

INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie „Separatoare si coltare din carton”, pentru Sucursala Salina Ocna Dej

CLARIFICARE Nr.1 – Adresa S.N.S Nr. 1880 / 07.04.2023 la procedura de achizitie „Separatoare si coltare din carton”, pentru Sucursala Salina Ocna Dej

CLARIFICARE Nr. 2 – Adreasa S.N.S Nr. 1943 / 11.04.2023 la procedura de achizitie „Separatoare si coltare din carton”, pentru Sucursala Salina Ocna Dej

INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa „Saci polipropilena laminati, Saci polietilena si Containere flexibile tip big-bags

CLARIFICARE Nr. 1 – Adresa SNS SA Nr. 2345 / 08.05.2023 la procedura de licitatie deschisa „Saci polipropilena laminati, Saci polietilena si Containere flexibile tip big-bags.”

CLARIFICARE Nr. 2 – Adresa SNS SA Nr. 2339 / 08.05.2023 la procedura de licitatie deschisa „Saci polipropilena laminati, Saci polietilena si Containere flexibile tip big-bags.”

INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie directa Servicii de transport rutier de sare vrac pentru dezapezire de la Salinele furnizoare catre Baze dezapezire/ CIC/ PS – SDN/ DRDP apartinand CNAIR S.A.

CLARIFICARE Nr. 1 – Adresa SNS SA nr. 4964/ 06.09.2022 – Achizitie directa Servicii de transport rutier de sare vrac pentru dezapezire de la Salinele furnizoare catre Baze dezapezire/ CIC/ PS – SDN/ DRDP apartinand CNAIR S.A.

CLARIFICARE Nr. 2 – Adresa SNS SA nr. 4982/ 06.09.2022 – Achizitie directa Servicii de transport rutier de sare vrac pentru dezapezire de la Salinele furnizoare catre Baze dezapezire/ CIC/ PS – SDN/ DRDP apartinand CNAIR S.A.

CLARIFICARE Nr. 3 – Adresa SNS SA nr. 4982/ 06.09.2022 – Achizitie directa Servicii de transport rutier de sare vrac pentru dezapezire de la Salinele furnizoare catre Baze dezapezire/ CIC/ PS – SDN/ DRDP apartinand CNAIR S.A.

CLARIFICARE Nr. 4 – Adresa SNS SA nr. 4982/ 06.09.2022 – Achizitie directa Servicii de transport rutier de sare vrac pentru dezapezire de la Salinele furnizoare catre Baze dezapezire/ CIC/ PS – SDN/ DRDP apartinand CNAIR S.A.

ERATA la INVITATIA DE PARTICIPARE la procedura de achizitie directa Servicii de transport rutier de sare vrac pentru dezapezire de la Salinele furnizoare catre Baze dezapezire/ CIC/ PS – SDN/ DRDP apartinand CNAIR S.A.

INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie CAPSE ELECTRICE MILISECUNDA PE LOTURI
INVITATIE de participare la procedura de achizitie CAPSE ELECTRICE MILISECUNDA PE LOTURI: LOT NR. 1 – CAPSE ELECTRICE MILISECUNDA MEDIU SALIN NEGRIZUTOS, LOT NR. 2 – CAPSE ELECTRICE MILISECUNDA MEDIU SALIN GRIZUTOS
INVITAŢIE DE PARTICIPARE – la procedura pentru atribuirea unui contract de inchiriere a unui spatiu intr-o cladire de birouri, utilitati si spatii de parcare necesare functionarii Sediului Administrativ si social al SNS SA

SUSPENDARE – procedura pentru atribuirea unui contract de inchiriere a unui spatiu intr-o cladire de birouri, utilitati si spatii de parcare necesare functionarii Sediului Administrativ si social al SNS SA

Anunțuri de închiriere

ANUNȚ privind desfășurarea procedurii de licitație cu strigare pentru închirierea unui imobil – spațiu comercial aflat în patrimoniul Societății Naționale a Sării SA – Sucursala Salina Praid

ERATA – la procedura de licitatie cu strigare pentru închirierea unui imobil – spațiu comercial – aflat în patrimoniul Societății Naționale a Sării SA – Sucursala Salina Praid

ANUNȚ privind desfășurarea procedurii de licitație cu strigare pentru închirierea unui imobil – spațiu comercial aflat în patrimoniul Societății Naționale a Sării SA – Sucursala Salina Praid
ANUNȚ privind desfășurarea procedurii de licitație cu strigare pentru închirierea unui imobil – 100 mp teren – aflat in patrimoniul Societății Naționale a Sării SA – Sucursala Salina Praid, incinta administrativă

ERATA – la procedura de licitatie cu strigare pentru închirierea unui imobil – 100 mp teren – aflat în patrimoniul Societății Naționale a Sării SA – Sucursala Salina Praid în incinta administrativă

ANUNȚ privind desfășurarea procedurii de licitație cu strigare pentru închirierea unui imobil – 100 mp teren – aflat in patrimoniul Societății Naționale a Sării SA – Sucursala Salina Praid, incinta administrativă
INVITAŢIE DE PARTICIPARE – la procedura pentru atribuirea unui contract de inchiriere a unui spatiu intr-o cladire de birouri, utilitati si spatii de parcare necesare functionarii Sediului Administrativ si social al SNS SA

Anunțuri de atribuire

ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contracte furnizare Stivuitor electric cu 3 roți pentru depozit sare Chiajna
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contracte furnizare „Autovehicule tip pick-up cu cabină dublă și benă”, pe loturi: .

Lot 1 – Autoutilitară pentru sediul central SNS SA

Lot 2 – Autovehicul intervenție, transport persoane și marfă pentru SEM Rm. Vâlcea

ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Încheierea unui Contract de prestări „Servicii de transport persoane (vizitatori) în și din subteran” pe loturi pentru Salina Praid, Salina Ocnele Mari și Salina Slănic. LOT 1 – Salina Praid
ANUNȚ ATRIBUIRE – Licitatie Deschisa (reluare) – Achizitionarea de « Lucrări de adâncire a Puțului de aeraj nr. 1 si de reamenajare a zonei adiacente » la Sucursala Salina Slanic, în baza Proiectului Tehnic nr. 6/2022 realizat de SC DACITROM SRL
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Încheierea unui Contract de execuție lucrări „Montare conducte de polietilenă prin foraj orizontal” pentru Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de prestări servicii audit statutar ce se efectuează în conformitate cu standardele Internaționale de Audit („ISA”) al situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2023 și 2024, 2025 ale Societății Naționale a Sării S.A, întocmite în baza prevederilor O.M.F.P. nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiare (I.F.R.S.)
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de furnizare 800 tone fluid izolant pentru sucursalele EM Rm. Vâlcea, Slatina, Cacica și Tg. Ocna
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – achiziție Lampă de cap tip miner KS-7630 MC II Power pentru Sucursala Salina Slănic
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de furnizare 400.000 buc. flacoane din pet 280 g pentru Sucursala Cacica
ANUNȚ DE ATRIBUIRE – Contract de furnizare capse electrice milisecundă, pe loturi, Lotul nr.1 – capse electrice milisecundă mediu salin negrizutos, lotul nr.2 – capse electrice milisecundă mediu grizutos pentru sucursalele SNS S.A.

Anunțuri de anulare

ANUNȚ DE ANULARE la procedura de achiziție directă în vederea încheierii  unui Contract de furnizare mașină de tabletat sare pentru Sucursala Salina Cacica.
ANUNȚ DE ANULARE la procedura de achiziție directă în vederea încheierii unui Contract de achiziție materiale, echipamente și lucrări pentru reabilitarea și modernizarea a două apartamente aflate în proprietatea SNS S.A.
ANUNT DE ANULARE procedură: Contract de prestări „Servicii de transport persoane (vizitatori) în și din subteran” pe loturi pentru Salina Praid, Salina Ocnele Mari și Salina Slănic. LOT 2 – Salina Ocnele Mari, LOT 3 – Salina Slănic
ANUNT DE ANULARE procedură: Autobuz transport muncitori în subteran pentru Salina Târgu Ocna
ANUNT DE ANULARE procedură: Lot 3 – „Servicii de transport salariați la și de la locul de muncă la domiciliu” pentru Sucursala E.M. Râmnicu Vâlcea
ANUNT DE ANULARE procedură: Cutii de carton 1 kg pentru Salina Ocna Dej și Salina Cacica
ANUNT DE ANULARE procedură: Pungi polietilena, saci polietilenă și folii de diferite tipuri
ANUNT DE ANULARE procedură: Energie electrică pentru sucursalele SNS SA
ANUNT DE ANULARE procedură: „Autoutilitare si Autobuz transport muncitori in subteran pentru Salinele Praid si Targu Ocna” pe loturi: Lot 3 – Autobuz transport muncitori in subteran pentru Salina Targu Ocna
ANUNT DE ANULARE procedură licitație deschisă Achiziție 400.000 buc. flacoane din PET 280g pentru Sucursala Salina Cacica

Anunțuri de participare la licitație

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii unui contract de execuție „Lucrări de injectare galerie de benzi și plan auto” – Salina Slănic

Clarificări nr. 1 – Adresa SNS SA Nr. 4222 /19.07.2024 la procedura de  licitație deschisă în vederea atribuirii unui contract de execuție „Lucrări de injectare galerie de benzi și plan auto” – Salina Slănic

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitație deschisă pentru încheierea unui contract având ca obiect prestarea de „Servicii de asigurări voluntare de sănătate pentru angajatii SOCIETĂȚII NAȚIONALE A SĂRII S.A. și dependenții acestora”
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție directă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare „MAȘINĂ DE TABLETAT SARE” cu livrare la sucursala Salina Cacica

Clarificări nr. 1 – Adresa SNS SA Nr. 4194 /17.07.2024 la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de furnizare „Mașină de tabletat sare” cu livrare la Sucursala Salina Cacica, sucursală a Societății Naționale a Sării S.A.

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție directă, în vederea atribuirii unui acord cadru de prestări servicii de transport feroviar Sare vrac către beneficiarul BORSODCHEM ZRT.

ERATA Nr. 1 – Adresa SNS SA Nr. 4086 /12.07.2024 la procedura de achiziție directă în vederea atribuirii unui acord cadru de prestări servicii de transport feroviar Sare vrac către beneficiarul BORSODCHEM ZRT.

Clarificări nr. 1 – Adresa SNS SA Nr. 4088 /12.07.2024 la procedura de achiziție directă în vederea atribuirii unui acord cadru de prestări servicii de transport feroviar Sare vrac către beneficiarul BORSODCHEM ZRT.

Clarificări nr. 2 – Adresa SNS SA Nr. 4211 /18.07.2024 la procedura de achiziție directă în vederea atribuirii unui acord cadru de prestări servicii de transport feroviar Sare vrac către beneficiarul BORSODCHEM ZRT.

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitație deschisă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare „Cutii de carton 1 Kg” pentru Salina Ocna Dej și Salina Cacica
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție directă, în vederea atribuirii unui contract de furnizare „MAȘINĂ DE TABLETAT SARE” cu livrare la Sucursala Salina Cacica
ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii unui/unor contract/contracte de furnizare Pungi polietilenă, saci polietilenă și folii de diferite tipuri, pe loturi, pentru Sucursalele Salina Ocna Dej, Salina Slănic, Salina Cacica, Salina Târgu Ocna, E.M. Rm. Vâlcea
ANUNT DE PARTICIPARE – Licitatie deschisa – pe loturi privind Achiziționarea de Echipament individual de protectie (EIP) necesar dotării lucrătorilor Societății Naționale a Sării S.A. – 2024

Clarificarea Nr. 1 inregistrata sub nr. 3350/11.06.2024 (atasata) 

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitație directă în vederea încheierii unui contract de achiziție materiale, echipamente și lucrări pentru reabilitarea și modernizarea a două apartamente aflate îm proprietatea SNS S.A.
ANUNT DE PARTICIPARE – Licitatie deschisa – Achizitionarea de materiale si lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Lucrări de consolidare/reabilitare la clădirea uscare (depozit + microproductie)” de la Sucursala Salina Cacica – sucursală a S.N.S. S.A. în baza proiectul tehnic Nr. 61/2022 realizat de SC STRADOR SRL.”

Anunțuri de atribuire achiziții directe cu valoare mai mare de 5.000€ fără TVA

ANUNȚ DE ATRIBUIRE achiziție “Saci polipropilenă laminați” pentru sucursala Salina Slănic
 ANUNȚ DE ATRIBUIRE achiziție “Nivelă digitală + soft prelucrare date” pentru sucursala Salina Slănic
ANUNȚ DE ATRIBUIRE achiziție “Țeavă corugată” pentru sucursala Salina Slanic
 ANUNȚ DE ATRIBUIRE achiziție “Cablu H07RN-F-F 4G16” pentru sucursala Salina Slanic
ANUNȚ DE ATRIBUIRE achiziție “Electropompe submersibile + tablou automatizare + senzori” pentru sucursala Salina Slanic
ANUNȚ DE ATRIBUIRE achiziție “ Țeavă PEHD + mufe” pentru sucursala Salina Slanic
ANUNȚ DE ATRIBUIRE achiziție ” Electropompe submersibile + clapetă sens + tablou automatizare” pentru sucursala Salina Slanic
ANUNT DE ATRIBUIRE achizitie “Folie LDPE+LDPE” pentru sucursala Salina Slanic
 ANUNT DE ATRIBUIRE achizitie “Folie LDPE+LDPE” pentru sucursala Salina Slanic
ANUNT DE ATRIBUIRE achizitie “Exploziv de siguranta” pentru sucursala Salina Slanic