ANUNȚ DE PARTICIPARE – Licitatie deschisă – Achiziție de servicii de curățenie la nivelul Salinei Tg. Ocna