ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa: Achizitie de servicii de curatenie la nivelul Salinei Targu Ocna