ANUNȚ DE PARTICIPARE – la procedura de achizitie directa lucrări aferente obiectivului de investiții „Instalație pentru rambleierea sondei S 251” la Salina Târgu Ocna