ANUNT DE PARTICIPARE PARTICIPARE – Licitatie deschisă – Achiziționarea de « Lucrări de adâncire a Puțului de aeraj nr. 1 si de reamenajare a zonei adiacente » la Sucursala Salina Slanic, in baza Proiectului Tehnic nr. 6/2022 realizat de SC DACITROM SRL