ANUNȚ DE PARTICIPARE – Licitatie deschisă – Achiziționarea a 1 (una) bucată „SITĂ PENTRU AMBALARE (sită pentru instalația de ambalare sare)” pentru Sucursala Salina Slănic