ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa pentru „Servicii de proiectare si lucrari pentru demolare constructii din incinta Salinei Slanic Prahova”