ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa – Achizitie Centrale termice si instalatii incalzire aferente Reabilitarii Cantinei de la Sucursala Salina Slanic Prahova

ERATA la Anuntul/ Invitatia de participare la licitatie deschisa SNS nr. 3978 si 3977/18.07.2022