ANUNŢ DE PARTICIPARE – la procedura de licitație deschisa Achizitie servicii de intocmire studiu pentru tomografierea geofizica a orizonturilor X, XI si XIV ale minei Cantacuzino in vederea estimarii zonelor de potentiala instabilitate la sucursala Salina Slanic Prahova