ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa in vederea atribuirii unui contract de „Echipamente electrice pentru alimentarea combinelor si instalatiilor pentru desprafuire” pentru Sucursalele Salina Slanic si EM Rm Valcea