ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa in vederea achizitiei „Platforma Cantar CF – Ocnele Mari”, Sucursala Exploatarea Miniera Rm. Valcea