ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa Achizitie Servicii de proiectare si executie lucrari pentru asfaltare plan inclinat oriz. +210, +226 si cale de acces pana la suprafata, Sector Salina Ocnele Mari, EM Rm Valcea

CLARIFICARE Nr. 1 – Adresa SNS SA nr. 5084/12.09.2022 la procedura de licitație deschisa pentru Achizitie Servicii de proiectare si executie lucrari pentru asfaltare plan inclinat oriz. +210, +226 si cale de acces pana la suprafata, Sector Salina Ocnele Mari, EM Rm Valcea.