ANUNT DE PARTICIPARE – Licitatie deschisă (pe loturi) – Achiziționarea 1 (una) bucată INSTALAȚIE DE BRICHETARE pentru Sucursala Salina Târgu Ocna și 1 (una) bucată INSTALAȚIE DE BRICHETARE pentru Sucursala Salina Praid