ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa pentru „Masuratori geofizice – investigatii geoelectrice prin metoda de tomografie geoelectrica a rezistivitatii electrice (ERT) pe suprafata Dealului Sarii – la salina Praid”