ANUNŢ DE PARTICIPARE – la procedura de licitație deschisa Achizitie servicii de elaborare Proiect tehnic „Amenajare orizont +375 m” la Sucursala Salina Salina Praid, jud. Harghita