ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii unui contract de execuție lucrări sistem de canalizare ape menajere pentru incinta Salinei Ocna Dej de la Sucursala Salinei Ocna Dej