ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa pentru lucrari de „Executie torcretare zona nou flux macinare subteran orizont +157 m”, la Sucursala Salina Ocna Dej