ANUNȚ de participare la procedura de licitație deschisă în vederea atribuirii unui contract de furnizare Echipamente electrice pentru sucursala Salina Ocna Dej