Anunț de participare la procedura de licitatie deschisa pentru lucrari de „Executie torcretare zona nou flux macinare subteran orizont +157m” – Sucursala Salina Ocna Dej