ANUNŢ DE PARTICIPARE – la procedura de achizitie: „Utilaj de macinat sare” 3 buc. pentru sucursala Salina Ocna Dej

Clarificari 1 – la procedura de achizitie: „Utilaj de macinat sare” 3 buc. pentru sucursala Salina Ocna Dej

Clarificari 2 – la procedura de achizitie: „Utilaj de macinat sare” 3 buc. pentru sucursala Salina Ocna Dej

DECALARE TERMEN DEPUNERE OFERTE – la procedura de achizitie: „Utilaj de macinat sare” 3 buc. pentru sucursala Salina Ocna Dej