ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitație deschisă, 800 tone fluid izolant pentru sucursalele EM Rm Valcea, Salina Cacica si Salina Tg Ocna