ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achizitie în vederea atribuirii unui contract de furnizare 400.000 bucăți flacoane din PET 280 g pentru sucursala Salina Cacica