ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisă pentru „Modernizarea, consolidarea, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie” pentru Sucursala Salina Cacica

ERATA la Anuntul/Invitatia de participare la licitatie deschisa SNS nr. 5859/31.10.2023 si 5858/30.10.2023