ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizare, consolidare, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica

CLARIFICAREA Nr.1 – Adresa SNA SA Nr. 5058 / 27.09.2023 la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizare, consolidare, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica