ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizare, consolidare, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica

ERATA Nr. 1 la anunt participare la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizare, consolidare, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica

CLARIFICARE Nr. 1 – Adresa SNS SA Nr. 3644 / 12.07.2023 la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizare, consolidare, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica

CLARIFICARE Nr. 2 – Adresa SNS SA Nr. 3679 / 13.07.2023 la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizare, consolidare, reabilitarea, refunctionalizarea cladirii – casa put extractie”, pentru Sucursala Salina Cacica