ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa in vederea atribuirii unui contract de furnizare „MASINA DE TABLETAT SARE” cu livrare la Sucursala Salina CACICA