ANUNT DE PARTICIPARE la procedura de licitatie deschisa – Achiziționarea de Servicii de elaborare Studiu de fezabilitate pentru “Modernizarea instalației de recristalizare a sării de la Sucursala Salina Cacica prin înlocuirea celor 3 evaporatoare vechi existente cu un singur evaporator performant” pentru Sucursala Salina Cacica – sucursală a S.N.S. S.A