ANUNŢ DE PARTICIPARE – Licitatie deschisa – organizata in vederea atribuirii/incheierii unui Acord Cadru cu durata de valabilitate de 36 luni, pentru “Achiziția de servicii de Pază si Protecție pentru toate sucursalele S.N.S. S.A. inclusiv servicii de monitorizare si interventie pentru Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea”

CLARIFICAREA Nr.1 – la procedura de licitație deschisa organizata in vederea incheierii unui Acord Cadru cu durata de valabilitate de 36 luni, pentru “Achiziția de servicii de Pază si Protecție pentru toate sucursalele S.N.S. S.A. inclusiv servicii de monitorizare si interventie pentru Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea”

CLARIFICAREA Nr.2 – la procedura de licitație deschisa organizata in vederea incheierii unui Acord Cadru cu durata de valabilitate de 36 luni, pentru “Achiziția de servicii de Pază si Protecție pentru toate sucursalele S.N.S. S.A. inclusiv servicii de monitorizare si interventie pentru Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea”